Odbiór odpadów zielonych w okresie zimowym

Przypominamy o możliwości odbioru odpadów zielonych

Od 1 grudnia do 31 marca odpady zielone będą odbierane od mieszkańców po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela nieruchomości.

Usługa będzie realizowana z częstotliwością jeden raz w miesiącu i jest uzupełnieniem odbioru odpadów zielonych od mieszkańców w okresie od kwietnia do końca listopada.

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej do 7 lokali, którzy będą chcieli skorzystać z usługi odbioru odpadów zielonych powinni zgłosić swoją nieruchomość do 15- tego dnia każdego miesiąca (1 grudnia – 31 marca).

Chęć skorzystania z powyżej usługi można zgłosić dzwoniąc pod numer 91 435 1199 lub wysyłając maila na adres: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele, którzy zgłoszą swoją nieruchomość do odbioru odpadów zielonych powinni udostępniać swój pojemnik/i, w poniższych terminach: 

SEKTOR 1 (w tym Osiedle Skarbówek)

23 stycznia

20 lutego

20 marca