SPOŁECZNIK 2019

Mamy dobrą wiadomość! Nasze Stowarzyszenie dostało dofinansowanie w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego SPOŁECZNIK na zamontowanie Planu Osiedla przy bramie 1, renowację Planu przy bramie 2 oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej połączonej z odsłonięciem Planu Skarbówka przy bramie 1. Wkrótce poinformujemy o szczegółach i terminach realizacji. logotyp