Rondo na Osowie

Uchwałą Rady Miasta Szczecin nadano nazwę „rondo dr. Aleksandra Czołowskiego” – rondu u zbiegu ulic: Chorzowskiej i Miodowej. O patronie ronda można przeczytać tutaj: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Czo%C5%82owski