WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 04.06.2016r. (sobota) na Osiedlu Skarbówek nr 78. Przewidywany plan Obrad jest następujący: Godz. 16 – Obrady dotyczące statutowych obowiązków Walnego Zebrania (m.in. zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2015) Godz. 17 – Obrady z udziałem zaproszonych gości i omówienie  sprawy budowy dróg na osiedlu  oraz  całościowego  unormowania statusu osiedla. Po zakończeniu Walnego […]