Po Walnym Zebraniu

W dniu 04.06.2016r. odbyło sie Walne Zebranie Członków Naszego Stowarzyszenia. Decyzją Walnego Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania Władz Stowarzyszenia i udzielono Władzom absolutorium. Z powodu rezygnacji Kamila Zięby z prac w Zarządzie dokonano wyboru nowego członka Zarządu, został nim Mateusz Wiankowski. Decyzją Walnego Zebrania rozszerzono skład Komisji Rewizyjnej o Roberta Polaka.

Po Walnym Zebraniu bawilismy się na Biesiadzie :-)