SBO2017 Będziemy głosować!

Po wielu perturbacjach, udało się wywalczyć, aby Nasz wniosek do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Skarbówek Etap I -został umieszczony na listach do głosowania. Pierwotnie Zespół Opiniujący odrzucił Nasz Wniosek. W wyniku wniesionego odwołania i złożeniu wyjaśnień przez Janusza Fiszera i Roberta Sambora na obradach Zespołu, wniosek został […]