SBO2017 Będziemy głosować!

Po wielu perturbacjach, udało się wywalczyć, aby Nasz wniosek do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Skarbówek Etap I -został umieszczony na listach do głosowania. Pierwotnie Zespół Opiniujący odrzucił Nasz Wniosek. W wyniku wniesionego odwołania i złożeniu wyjaśnień przez Janusza Fiszera i Roberta Sambora na obradach Zespołu, wniosek został przyjęty.

wniosek:    

 http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116175.asp#/app?d=zachod&r=duze&rv=1437&ioid=02EA0ADE88A54F69A079D43CDEA77EE5&m=evZadanie

Nasze odwołanie:

http://skarbowek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Odwołanie-od-Decyzji-SBO2017.tif