Zbieramy podpisy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Naszego Osiedla

W dniu 23.06.2017r. na spotkaniu mieszkańców Osiedla Skarbówek, w którym uczestniczyli zaproszeni goście Pani Małgorzata Jacyna-Witt -Radna Rady Miasta Szczecin,  Pani Iwona Świątkowska- Przewodnicząca Rady Osiedla Osów, Pan Waldemar Marek – Prezes ROD Skarbówka, uzgodniono, że Nasze Stowarzyszenie wystąpi do Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa RM Szczecin z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Andersena w skład którego wchodzi teren elementarny  Z.G.3054.UT obejmujący Osiedle Skarbówek. Zmiana polegałaby na przeznaczeniu terenu Osiedla Skarbówek na teren wypoczynku i rekreacji z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zostanie zachowana funkcja rekreacji i wypoczynku, natomiast zabudowa mieszkaniowa będzie dobrowalna dla właścicieli i wieczystych użytkowników gruntów na Osiedlu Skarbówek. Powyższe zostało również potwierdzone na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia (stosowną uchwałą), które odbyło sie zaraz po spotkaniu z mieszkańcami.

Jednocześnie zbieramy podpisy poparcia uchwały w sprawie zmiany planu, aby wykorzystać społeczną inicjatywę uchwałodawczą. Potrzebujemy minimum 400 podpisów. Poparcie mogą wyrazić mieszkańcy całego Szczecina.

Wzór listy do pobrania tutaj:   wzór_podpisów Osów Andersena

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego poparcia tak ważnej dla nas wszystkich sprawy.