Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 07 września 2017r. zostało złożone do Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin pismo z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla Naszego Osiedla. Jest to wypełnienie postanowień ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Treść pisma tutaj:     Wniosek z 07.09.2017 do Komisji Bud i mieszk