wyniki głosowania SBO2018

rekomendowane przez nas projekty uzyskały nastepujace wyniki:

 Zadanie ogólnomiejskie

 Budowa Drogi Głównej i Kanalizacji Deszczowej na Osiedlu Skarbówekgłosów 319, miejsce 19 na 27

Zadanie dzielnicowe duże  Zachód

Ścieżka rowerowa do Osowa- głosów 587, miejsce 5 na 17

 Eco-Pumptrack Osów. Multifunkcyjny tor rowerowy-głosów 104 miejsce 16 na 17

Zadanie dzielnicowe małe Zachód

Siłowania pod chmurką przy ul. Zawiłej- głosów 442, miejsce 7 na 7

wyniki? bez komentarza !!!