Po Walnym Zebraniu

W dniu 22.06.2018r. odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W wyniku podjetych uchwał na kolejną 4 letnia kadencję wybrano dotychczasowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Podjęto również uchwałę o utworzeniu Funduszu Drogowego (składka 50 zł rocznie) przeznaczonego na bieżące naprawy(niwelację nierówności) dróg na Osiedlu.