WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Na dzień 19 czerwca 2019r. zostało zwołane Walne Zebranie Stowarzyszenia. Jak co roku zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności jak i plany na przyszłość. Zapraszamy na godz. 19  do siedziby Stowarzyszenia, Osiedle Skarbówek 78.