Do Mieszkańców Osiedla Skarbówek

Mieszkańcy Osiedla Skarbówek!

Zamknęliśmy kolejny rok bilansowy Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Skarbówek. Jak co roku planujemy zorganizować Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwarte dla  Wszystkich Mieszkańców Osiedla. Z uwagi na szczególny czas panującej pandemii koronawirusa nie jesteśmy w stanie teraz podać realnego terminu i sposobu odbycia Walnego Zebrania. Niestety panująca pandemia i obostrzenia wprowadzone  w celu zapobieżenia jej rozszerzenia się, spowolniła również realizację planów Stowarzyszenia.  

WAŻNA INFORMACJA: zmieniliśmy bank obsługujący nasze rachunki. Aktualnie jest to PNB Paribas. Utworzyliśmy subkonto, z którego środki kierować będziemy WYŁĄCZNIE na prace naprawcze związane z naszymi drogami /ustalona przez Walne Zgromadzenia składka na ten fundusz to 50zł/rok/.  Składki członkowskie pozostają bez zmian – 60zł/rok.

Rachunek bieżący (składki członkowskie) 04160014621881468750000001

Rachunek pomocniczy (fundusz drogowy) 47160014621881468750000003

Zachęcamy pozostałych mieszkańców Osiedla do wpłat na fundusz drogowy w formie darowizn. Z dróg korzystamy wszyscy. Miłym gestem będzie też wsparcie prac Zarządu składką członkowską jako członkowie wspierający Stowarzyszenie

Ze względu na ograniczenia w kontaktach osobistych, prosimy o kontaktowanie się z Członkami Zarządu e-mailowo i telefonicznie. Prosimy również o podanie aktualnych  nr telefonów i adresów e-mail wszystkich mieszkańców dla sprawniejszej komunikacji w czasie pandemii. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej www.skarbowek.pl  , na której umieszczać będziemy aktualne informacje dotyczące osiedla. Zapraszamy również do współ-redagowania naszej strony i wykorzystania tej drogi komunikacji miedzy mieszkańcami.   

Pomimo nienajlepszych nastrojów życzymy wszystkim mieszkańcom Osiedla

                                      WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

              Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Skarbówek