Po Walnym Zebraniu

W dniu 19.6.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zatwierdzone zostały sprawozdania Władz Stowarzyszenia i udzielono im absolutorium. Poruszano problematykę związaną z:

– parkowaniem samochodów na uliczkach Osiedla i potrzebą wystosowania stosownych pism w tej sprawie do właściwych instytucji,

– oznakowaniem nieruchomości na Osiedlu,

– wnioskiem do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Dokonano równiez zmiany Statutu Stowarzyszenia (pkt 35). Ujednolicony tekst Statutu jest dostepny na naszej stronie w zakładce Stowarzyszenie/Statut Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim którzy przybyli mimo niesprzyjającej pogody i obaw zwiazanych z pandemią, a szczególne podziękowania należą się tym  członkom stowarzyszenia, którzy zachowali się odpowiedzialnie i zdecydowali się udzielić pełnomocnictw do reprezentowania ich na Walnym Zebraniu, aby umożliwić sprawne przeprowadzenie Zebrania.

Dziękujemy!