Likwidacja Stowarzyszenia

W dniu 25.09.2022 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zapadłą jednomyślna decyzja o postawieniu w stan likwidacji Naszego Stowarzyszenia. Funkcję likwidatora powierzono dotychczasowemu Zarządowi.

Odpowiedź na pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Daniela Wacinkiewicza

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Pan Daniel Wacinkiewicz skierował do Nas pismo w którym wskazał m.in. jeden z warunków, po spełnieniu którego, ewentualnie Miasto może zająć sie naszymi wnioskami o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Tym warunkiem jest sporządzenie ekspertyzy która określi czy budynki na Osiedlu spełniaja normy budynków mieszkalnych oraz czy zachowane są odległości między budynkami wymagane […]

wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Dzisiaj 19.04.2021 r. mija termin zgłaszania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Studium jest o tyle ważne, że jest podstawą opracowywania poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego. Od lat zabiegamy o zmiane planu dla "Osów-Andersena", który obejmuje nasze Osiedle Skarbówek. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek, treść którego przedstawia się następująco:   Po zapoznaniu się […]

Głosowanie SBO 2021

Zaczynamy kolejną edycję Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Niestety projekt dotyczący naszego Osiedla Skarbówek,  obejmujący odwodnienie dwóch odcinków dróg Osiedlowych po ok. 50 metrów, wyceniony na ok. 100 tys zł został odrzucony przez komisję i nie można na niego głosować. W uzasadnieniu napisano, że odwodnienie  dróg na Osiedlu Skarbówek wymaga zmodrnizowania kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Chopina, a to jest koszt ponad 3 […]

Po Walnym Zebraniu

W dniu 19.6.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zatwierdzone zostały sprawozdania Władz Stowarzyszenia i udzielono im absolutorium. Poruszano problematykę związaną z: – parkowaniem samochodów na uliczkach Osiedla i potrzebą wystosowania stosownych pism w tej sprawie do właściwych instytucji, – oznakowaniem nieruchomości na Osiedlu, – wnioskiem do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Dokonano równiez zmiany Statutu Stowarzyszenia […]

WALNE ZEBRANIE 19 CZERWCA 2020 r.

Mieszkańcy Osiedla Skarbówek! Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Skarbówek na dzień 19 czerwca 2020r. (piątek) godz. 18.00 przy siedzibie Stowarzyszenia Osiedle Skarbówek 78. Zebranie odbędzie się, jak co roku na otwartej przestrzeni. Chętnych do udziału w zebraniu serdecznie zapraszamy. Jednym z tematów spotkanie będzie omówienie naszego wniosku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Do Mieszkańców Osiedla Skarbówek

Mieszkańcy Osiedla Skarbówek! Zamknęliśmy kolejny rok bilansowy Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Skarbówek. Jak co roku planujemy zorganizować Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwarte dla  Wszystkich Mieszkańców Osiedla. Z uwagi na szczególny czas panującej pandemii koronawirusa nie jesteśmy w stanie teraz podać realnego terminu i sposobu odbycia Walnego Zebrania. Niestety panująca pandemia i obostrzenia wprowadzone  w celu zapobieżenia […]