Władze

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Janusz Fiszer
Sekretarz Zarządu – Mateusz Wiankowski
Skarbnik Zarządu – Robert Sambor

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Robert Polak

Członek Komisji Rewizyjnej – Dariusz Spytkowski

Członek Komisji Rewizyjnej – Zdzisława Rudnicka

Członek Komisji Rewizyjnej – Anna Rudnicka-Bartkowiak