Zmiana Planu Zagospodarowania

Odpowiedź na pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Daniela Wacinkiewicza

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Pan Daniel Wacinkiewicz skierował do Nas pismo w którym wskazał m.in. jeden z warunków, po spełnieniu którego, ewentualnie Miasto może zająć sie naszymi wnioskami o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Tym warunkiem jest sporządzenie ekspertyzy która określi czy budynki na Osiedlu spełniaja normy budynków mieszkalnych oraz czy zachowane są odległości między budynkami wymagane […]

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Dzisiaj 19.04.2021 r. mija termin zgłaszania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Studium jest o tyle ważne, że jest podstawą opracowywania poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego. Od lat zabiegamy o zmiane planu dla "Osów-Andersena", który obejmuje nasze Osiedle Skarbówek. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek, treść którego przedstawia się następująco:   Po zapoznaniu się […]

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

Relacja z posiedzenia komisji BiM Rady Miasta Szczecin

W dniu 24 maja odbyło się posiedzenie Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin. Na posiedzeniu byli obecni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przedstawiono stanowisko mieszkańców Osiedla. Swoje stanowisko przedstawił również Wiceprezydent Miasta Pan Daniel Wacinkiewicz, wypowiedzieli się również radni komisji. Konkluzja była jedna- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest niezbędna aby rozwiązać szereg problemów […]

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

23 maja (środa) spotkanie mieszkańców Osiedla Skarbówek

W dniu 24 maja 2018r. o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa i Mieszklanictwa Rady Miasta Szczecin. ( http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11010.asp ) Jest to realizacja naszego wniosku z ubiegłego roku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Skarbówek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie w dniu 23 maja (środa) o godz. 18.00, […]

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

Czas na przypomnienie o Nas

W dniu dzisiejszym zostało złożone pismo przypominajace nasz wniosek w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pismo do Komisji 2 k

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

człowiek czy piwo?

Naprawdę trudno pominąć milczeniem aktywność niektórych radnych Miasta Szczecina. Już 9 miesięcy czekamy na posiedzenie Komisji w sprawie Naszego Osiedla Skarbówek.  Dla Nas nie mają czasu (a może odwagi?) na zmierzenie sie z tematem, za to piwkiem pod chmurką zawsze!  Tutaj możecie przeczytać artykuł: .http://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/na-bulwarach-piwo-pod-chmurka/ Dla radnych dedykujemy poniższy przekaz: https://fabrykamemow.pl/uimages/services/fabrykamemow/i18n/pl_PL/201310/1381925656_by_wijorq_500.jpg

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 07 września 2017r. zostało złożone do Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin pismo z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla Naszego Osiedla. Jest to wypełnienie postanowień ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Treść pisma tutaj:     Wniosek z 07.09.2017 do Komisji Bud i mieszk  

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

Mamy wymaganą liczbę podpisów

Na dzień dzisiejszy 28.08.2017r. zebralismy 567 podpisów przy wymaganych 400 (BRAWO MY :-)). Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w sprawę.

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

90 % podpisów już jest :-)

Zbierając podpisy pamiętajcie, że osoby popisujące muszą mieszkać w Szczecinie  podpisów mamy już: 250 – 07.07.2017 255 – 09.07.2017. 260 – 10.07.2017 320 – 13.07.2017 360 – 22.07.2017  

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment

Zbieramy podpisy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Naszego Osiedla

W dniu 23.06.2017r. na spotkaniu mieszkańców Osiedla Skarbówek, w którym uczestniczyli zaproszeni goście Pani Małgorzata Jacyna-Witt -Radna Rady Miasta Szczecin,  Pani Iwona Świątkowska- Przewodnicząca Rady Osiedla Osów, Pan Waldemar Marek – Prezes ROD Skarbówka, uzgodniono, że Nasze Stowarzyszenie wystąpi do Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa RM Szczecin z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Andersena w […]

Posted in Aktualności, zmiana planu zagospodarowania | Leave a comment